Ouderkerk aan de Amstel en Amsterdam zijn nauw met elkaar verweven, door een verleden dat teruggaat tot de 12de- en 13de-eeuwse ontginningen van Amstelland. Het initiatief hiertoe werd genomen door de bisschoppen van Utrecht en deze had dienstlieden – leenmannen – die de werkzaamheden in de verschillende ontginningseenheden moesten coördineren. In Ouderkerk wisten dergelijke leenmannen hun positie uit te breiden tot de als riddermatig beschouwde heren van Amstel. De strubbelingen tussen de bisschoppen van Utrecht en de graven van Holland, en de heren van Amstel daar tussenin, hebben hun sporen nagalaten in archeologische resten van landinrichting, bebouwing en verdedigingswerken. In de lezing zal worden ingegaan op wat decennialang onderzoek in Amsterdam en recentelijk ook een kasteelterrein in Weesp heeft bijgedragen aan ons inzicht in de vroegste geschiedenis van Amstelland.

De zaal is open vanaf 14.30u. De lezing duurt ongeveer een uur, waarna er gelegenheid is voor het stellen van vragen.
De toegang bedraagt € 5, graag gepast betalen.