Determineren vondstmateriaal
Wij hebben Luc Amkreutz bereid gevonden (prehistorisch) vondstmateriaal te determineren. Na de lezing over Doggerland is het mogelijk tussen 12.00 uur en 13.00 uur meegebrachte vondsten voor te leggen aan Luc.

Wat is Doggerland?
Voor onze kust ligt een immense verdwenen wereld: Doggerland. Daar waar nu de Noordzee is, was in de afgelopen miljoen jaar meestal land: een weids rivierdal met de voorlopers van rivieren als de Rijn, Maas en Theems. Vroege mensachtigen bezochten dit gebied al bijna een miljoen jaar geleden en in de ijstijden was het een uitgestrekte steppe, met kuddes mammoeten, paarden en rendieren. Het was het ook de leefomgeving van onze naaste verwant, de Neanderthaler. Na de laatste ijstijd ontdekte de moderne mens dit gebied. Het was er goed toeven in een weelderige omgeving met bossen en waterrijke moerassen. Maar het water bleef stijgen en achtduizend jaar geleden verdween Doggerland onder zee.

Studiedag
De lezing over Doggerland is onderdeel van de jaarlijkse studiedag van de afdeling Amsterdam en omstreken van de AWN.

Het programma van de dag is als volgt:

10.00 uur: inloop

10.30 uur: terugblik activiteiten 2022 en vooruitblik 2023 AWN, afdeling Amsterdam en omstreken

11.00 uur: lezing Luc Amkreutz over Doggerland

12.00 uur: pauze met koffie, thee, sap en kerststol en de mogelijkheid om vondsten te laten determineren (prehistorie) door Luc Amkreutz

13.00 uur: korte lezing Ben Naardin over conische objecten

13.30 uur: korte lezing Wim ‘t Hart over grondonderzoek m.b.v. radar

14.00 uur: korte lezing Paul Hoogers conflictarcheologie Eerste Wereldoorlog

14.30 uur: borrel en napraten