Lezing opgraving bij Uitdam 22 oktober 2022

Op 22 oktober 2022 organiseert de AWN, afdeling Amsterdam en omstreken een lezing, waarvoor ook belangstellenden worden uitgenodigd.

Peter Kranendonk, archeoloog bij Bureau Monumenten en Archeologie van Amsterdam en projectleider van de Noord/Zuidlijn vertelt dan over de opgraving bij Uitdam in 2020. Vanaf de late Middeleeuwen werd het grote Hollandse veenkussen, waarop Amsterdam ook ligt, op grote schaal ontgonnen. Door het graven van sloten, werden grote delen van het veen ontwaterd, met bruikbare gronden voor landbouw, veeteelt en wonen in het vooruitzicht. Keerzijde van deze ontginningen was echter een gestage bodemdaling, met juist weer vernatting tot gevolg. De lezing zal ingaan op de resten van een kleine landelijke nederzetting in het uiterste noordoosten van Amsterdam, en haar strijd tegen het water. De lezing start om 11.00 uur in het verenigingscentrum van de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A in Amstelveen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.