Opdracht raadhuis Amstelveen

Omstreeks 1975 kreeg Ruud Benard de opdracht om tekeningen te maken voor het raadhuis van Amstelveen, waarmee de toenmalige directeur Gemeentewerken, de heer Kloos, kon pronken. In 1991 waren de in totaal 35 werken klaar. Zo’n tien jaar lang hebben de pentekeningen in het raadhuis gehangen. Daarna verhuisden de gedetailleerde werken, waarvan er één helaas spoorloos verdwenen is, naar Escapade 2. Het gebouw waarin het gemeentepersoneel van de afdeling Wijkbeheer en de Grondbank gehuisvest is. Een plek waar het ‘gewone’ publiek niet snel komt.

 

Sociale Verzekeringsbank
Met de tentoonstelling in de SVB krijgen de inwoners van Amstelveen en andere belangstellenden de kans om het werk van Benard te bewonderen. De SVB is gevestigd aan de Van Heuven Goedhartlaan 1 in Amstelveen. Wie met de auto komt, kan zich melden bij de slagboom om te vragen of er parkeerruimte beschikbaar is.