Op dinsdag, 17 mei a.s. houdt de Vereniging Historisch Amstelveen haar Algemene Ledenvergadering vanaf 19.30 uur in het verenigingsgebouw Orion 19A, 1188BZ Amstelveen. De uitnodiging treft u aan bij deze zending van Amstel Mare en de nieuwsbrief.
De laatste ALV hebben wij in 2019 gehouden. Om die reden staan ook de jaarstukken over de jaren 2020 en 2021 en het beleidsplan 2021-2024 op de agenda.
Deze stukken kunt u downloaden (menu jaarstukken) of worden u op aanvraag toegezonden.
Na afloop van de ALV houdt mevrouw Mart Benders een lezing over haar boek ‘Leraar in oorlogstijd, Reconstructie van een vader’, over haar vader, verzetsstrijder Johan Benders. De ALV start om 19.30 uur en de lezing is gepland om circa 20.15—20.20 uur. Toegang voor niet-leden van de vereniging € 2.50.