De kerk heeft nog de originele biechthokjes en tevens raampartijen met prachtig glas-in-lood. De dagkerk is onlosmakelijk met de Heilige Geestkerk verbonden. Voorheen functioneerde deze als ‘overloop’ voor de grote kerk, als deze op zondagen vol was tijdens de dienst. Ook werden er kleinschalige vieringen gegeven. Veel mensen hebben hier herinneringen liggen, denk aan afscheid van dierbaren. De dagkerk en de grote kerk vormen daarom één ensemble. De dagkerk is onlosmakelijk met de Heilige Geestkerk verbonden. Voorheen functioneerde deze als ‘overloop’ voor de grote kerk, als deze op zondagen vol was tijdens de dienst. Ook werden er kleinschalige vieringen gegeven. Veel mensen hebben hier herinneringen liggen, denk aan afscheid van dierbaren. De dagkerk en de grote kerk vormen daarom één ensemble.

Tevens zijn wij van mening dat het bouwplan door de omvang afbreuk doet aan de monumentale waarde van de kerk. 

Behoud glas-in-loodramen en biechthokjes
In het geval dat het toch mocht komen tot sloop van de dagkerk, hebben wij aanbevolen om de biechthokjes te verplaatsen en de glas-in-lood-ramen van de dagkerk bijvoorbeeld aan te brengen in de huidige doorgangen tussen de dagkerk en de grote kerk, zodat deze bewaard blijven en een onderdeel blijven van de kerk.

Invulling van de kerk
Over de invulling van de kerk is nog niets bekend. Wij vinden het belangrijk dat de toekomstige invulling recht doet aan de monumentale waarde van de kerk. Tevens zouden deze zichtbaar moeten blijven voor een groter publiek door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de doopkapel toegankelijk blijft en te bezoeken blijft. Daarnaast zouden de glas-in-lood-ramen tot hun recht moeten komen door een goede lichtinval, zowel overdag als ’s avonds (kunstlicht).