Het pand Amsterdamseweg 388 is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse School en Art Deco-invloeden. Het heeft een unieke en opvallende vormgeving, met veel glas-in-loodramen. Het is van de hand van de Amstelveense architect Herman van der Bijl, die veel heeft betekend voor de vormgeving van het vooroorlogse Amstelveen.
Dit pand is in 1928 gebouwd als garage Zenith en is verbonden met de opkomst van Amstelveen als forensengemeente. Door de ligging aan een drukke verbindingsweg met Amsterdam is het een beeldbepalend pand voor deze toegangsroute van Amstelveen.

Enkele jaren geleden had de garage te kampen met achterstallig onderhoud. Door tussenkomst van de gemeente is dit beeldbepalende pand aan de ‘poort van Amstelveen’ opgeknapt.
Ondanks dat er nu weer sprake is van achterstallig onderhoud is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is.

De garage houdt ook verband met de oorlogshistorie van Amstelveen. In de oorlogsjaren werd de garage geannexeerd door de Duitsers om als onderhoudsbasis te dienen voor auto’s en motoren. Op het eind van de oorlog - op 17 maart 1945 - pleegde een verzetsgroep een aanslag, waardoor enkele personenauto’s, een autobus, een vrachtwagen en 7 motoren onklaar raakten.
Na de oorlog was hier jarenlang de Volkswagengarage van de familie Van Kleef gevestigd, een voor veel Amstelveners bekend bedrijf.

De plannen voor nieuwbouw op deze locatie staan haaks op de inspanningen van gemeentebestuur en gemeenteraad om cultureel erfgoed in de gemeente te behouden en te beschermen. 

Onlangs is nog het voormalige notariskantoor op de hoek van de Amsterdamseweg en de Keizer Karelweg gesloopt, om plaats te maken voor woningbouw. Een markant gebouw uit het begin van de twintigste eeuw aan de entree van Amstelveen is hiermee helaas verdwenen.

Het zou heel jammer zijn als de twee beeldbepalende panden aan de Amsterdamseweg 388 en 390 hetzelfde lot ondergaan en wij hebben daarom het college en de gemeenteraad een brief gestuurd om zich in te zetten om deze panden wél te behouden.
Door als voorwaarde te stellen de panden te behouden met de mogelijkheid hierin appartementen te realiseren, kunnen zij dienen als goed voorbeeld van hergebruik van historische gebouwen en blijft de aanblik van de entree van Amstelveen bewaard. Hergebruik past tevens binnen de duurzaamheidsgedachte en de circulaire economie.