Het gebouwtje is van 1938 tot 1942 in gebruik geweest als synagoge en is tijdens de Tweede Wereldoorlog ook als school gebruikt voor joodse kinderen, die op andere scholen in Amstelveen niet meer welkom waren.
Hiermee is het een van de weinige tastbare herinneringen aan de geschiedenis van de Amstelveense joodse gemeenschap en van de Tweede Wereldoorlog in Amstelveen. Daarom heeft de VHA de gemeente Amstelveen verzocht het pand op de gemeentelijke monumentenlijst op te nemen.
Tevens neemt de vereniging deel aan de actiegroep ‘Behoud kleine sjoel Randwijklaan 13’. En met succes, want inmiddels heeft het college van B&W de gemeenteraad van Amstelveen voorgesteld het gebouwtje aan te kopen en ter plekke te behouden!