Stelling van Amsterdam

Link naar een particuliere website over de Stelling van Amsterdam, de verdedigingskring rondom Amsterdam, gebouwd tussen 1880 en 1920. 

Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis

Link naar de site van de Nederlandse Jeugdbond voor Geschiedenis (NJBG) 

Fotocollectie J.L. Scherpenisse

Link naar de fotocollectie J.L. Scherpenisse, veel historische foto's van Amsterdam. 

Boek op cd

Link naar BoekopCD, een bedrijf dat historische, soms unieke boeken inscant en op cd-rom zet. Ook zijn cd-roms van boeken te bestellen. 

Stadsarchief Amsterdam

Link naar de website van het Stadsarchief Amsterdam, waar het oud-archief van de gemeente Amstelveen is ondergebracht. Tevens een grote beeldbank met historische foto's, ook van Amstelveen/Nieuwer-Amstel

Thijssepark
Link naar de website van het Thijssepark,  een van de Amstelveense heemparken. Met informatie over de historie van het park en een wandelroute door drie heemparken.

Gemeente Amstelveen
De gemeente Amstelveen heeft een pagina ingericht over de geschiedenis van Amstelveen met informatie over diverse onderwerpen en foto's.

Handleiding Historisch Huizenonderzoek Haarlem
Op de website van het Noord-Hollands Archief is de 'Handleiding historisch huizenonderzoek in Haarlem en omliggende gemeenten', auteur Kees van der Wiel, gratis te raadplegen.

Waterschap Amstel Gooi en Vecht
Op de website van het waterschap is informatie te vinden over het historisch archief van het waterschap.
Ook zijn hier digitale exposities te bekijken. Hierin presenteert het waterschap onderwerpen en objecten uit het historisch archief. Veel van deze digitale exposities werden in de afgelopen jaren ook als fysieke expositie in de studiezaal georganiseerd.