Over ons

Bestuur

Het bestuur van de VHA bestaat uit:

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Dhr. L. Barlag, penningmeester
Dhr. W.J. Groeneweg, bestuurslid algemeen
Mw. A.M.  Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen
Dhr. F.P. Paris, bestuurslid algemeen

 

ANBI informatie

Sinds enige tijd is de VHA een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor mogelijke donateurs.

Fiscaal nummer VHA: Fiscaalnummer is  NL8148.88.525
De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de link 'jaarstukken' in het linker menu.

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Privacybeleid

De VHA heeft privacybeleid geformuleerd waarin vermeld is hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. U vindt het privacybeleid hier.


Schenkingen en legaten

Wanneer u de VHA tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.
Wie aan de VHA een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel aftrekbaar is van de inkomsten van de schenker.
Bij testament kan de erflater de VHA voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of de VHA een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele Anbi's goedgekeurd.  Dit betekent dat gevers een kwart meer mogen aftrekken (over een bedrag van maximaal € 5.000, tot en met 2017). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier opgenomen in de Geefwet.