Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van de VHA, zoals vermeld in artikel 3, lid I van de Statuten, zijn:


a. de belangstelling voor de lokale geschiedenis van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) te stimuleren;
b. de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen;
c. de resultaten van studie en onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken;
d. de bronnen voor de lokale geschiedenis van Amstelveen te inventariseren en eventueel door aankoop of anderszins te verwerven;
e. het in eigendom en/of bruikleen verwerven van artefacten, die de geschiedenis van Amstelveen betreffen of raken;
f. een trefpunt te zijn van belangstellenden in de geschiedenis van Amstelveen, teneinde elkaar tot wederzijdse steun te zijn en informatie uit te wisselen;
g. het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren met name door monumentenzorg; en
h. een standpunt te formuleren en uit te dragen inzake toekomstig archeologisch onderzoek.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017 - 2021 is de basis voor de activiteiten van de vereniging. De doelstellingen van de VHA zijn hiervoor het uitgangspunt.
Dit beleidsplan is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2017. Het beleidsplan van de redactie is een onderdeel van het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan 2017 - 2021 en de bijlage 'collectiebeleid en collectievorming downloaden (pdf-document).

Beleidsplan VHA 2017 - 2021