Nieuwsbrief

De Vereniging Historisch Amstelveen geeft een aantal malen per jaar een nieuwsbrief uit, met daarin informatie over de activiteiten van de vereniging en andere tips op historisch gebied. Hieronder kunt u de meest recente versie van de nieuwsbrief downloaden.

Meest recente versie van de nieuwsbrief

Wie weet...

Wie kent de maker van deze tekeningen
Nieuw Vredeveld heeft een aantal tekeningen gevonden. De stichting Vrienden van Nieuw Vredeveld wil deze tekeningen tentoon gaan stellen. Hiervoor wil men echter graag meer weten over de herkomst van de tekeningen en de maker.
Wie weet meer te vertellen over de tekenaar? Op de rechter twee foto’s is de signature van de maker zichtbaar: ‘Celle’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Wie kent de locatie van deze schilderijen

De stadsgids van Antwerpen heeft ons benaderd met de vraag of wij weten of wij de locatie van deze schilderijen kennen. De schilderijen zijn in 1918 gemaakt door de Belgische kunstenaar Jozef Posenaer (1876-1935). Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef de kunstenaar in Domburg en Amsterdam. Vermoedelijk betreft het Amstelveen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie heeft informatie over J. de Boer en/of (beurt) schipper J.F. Kesting?
Mevrouw Licht is op zoek naar informatie over J. de Boer en de (beurt) schipper J.F. Kesting voor een familiegeschiedenis die zij aan het schrijven is. Indien u informatie voor haar hebt, dan kunnen wij u met haar in contact brengen.
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (020-6416824).

 

Gezocht: Amstelveensch Weekblad 28 juni 1946

Wie heeft de beschikking over een exemplaar van het Amstelveensch Weekblad uit 28 juni 1946? Een onderzoeker is hiernaar op zoek. Indien u de vermelde editie van het AW hebt, dan kunnen wij u met deze persoon in contact brengen.
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of telefonisch (020-6416824).

Leverbare artikelen

De volgende artikelen zijn leverbaar. U kunt deze bestellen door een mail te sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.


Historische Reeks

Deel 4: De lusten en de lasten
Prijs:   € 10

 

 

 

Deel 5: Burgemeesters Amstelveen 
Prijs:  € 12,50

 

 

 

Deel 6: Lotgevallen dezer scholen

Prijs:   € 12,50

 

 

 

Deel 8: Sint Urbanus in Amstelland

Prijs:  € 15,-

 

 

 

 
Deel 9: Arm in Amstelveen 
Prijs: € 20

 

  Deel 10: Amstelveense straatnamen 
Prijs:  € 13,95 (Leden:  € 10)

 

 

 

De Bovenkerkerpolder
Prijs: € 20 (Leden: €17,50 )

 

 

 

 

Historische Cahiers

Cahier 1: Amstelveen in Vuur en Vlam
Prijs:   €   2,25

  

 

 


Cahier 2: Getapt in Amstelveen
Prijs:   €   4,50

 

 

 

Cahier 4: 75 jaar (Nieuw) Vredeveld
Prijs:  €   4,50

 

 


Cahier 5: Bloemen en Brandnetels
Prijs: €   4,50

 

 

 

Cahier 6: 1000 jaar Amstelveen
Prijs: €   6,-

 

  

 

Cahier 8: Jacobus Landwehr
Prijs: € 12,50  (Leden:  € 9,- )

 

 

 

Cahier 9: Canon van Amstelveen
Prijs: € 7.50 (leden: € 5,- )

 

 

 

 

 

Cahier 10: Amstelveen in prent
Prijs € 10,- (leden € 7,50)

 

 

 

 

 

Cahier 11: Elsenhove, thuis in de Middelpolder
Prijs: € 7.50 (leden: € 5,- )

 

 

 

 

 

Cahier 12: Amstelveen in kaart
Prijs € 10,- (leden € 7,50)
 

 

 

 

 

 

 

 Amstel Mare

Prijs per nummer (A4-formaat): € 5
Themanummer Elsrijk:  € 7,50
Themanummer 75 jaar bevrijding Prijs € 8,50
Themanummer 75 jaar bevrijding voor voor leden: Prijs € 7.50
Complete oude jaargang (A5) Prijs: €  4,50
                        Themanummer Amstel Mare (A5) Prijs:  €  2,25

 

  

Reproducties prentbriefkaarten
Per stuk            € 0,45
Per set van 6 stuks           € 2,25

 

Een beknopte geschiedenis van Amstelveen

Over de oudste menselijke bewoning in de omgeving van Amstelveen zijn we slecht geïnformeerd. Er werd immers niets schriftelijk vastgelegd. Wel zijn er bij archeologisch onderzoek enkele terpjes gevonden die wijzen op bewoning in een periode waarin nog niets werd gedaan aan de beheersing van de waterstanden. De eerste bewoning van deze streek valt rond het jaar 1000 te plaatsen.
De pioniers troffen een moerassig gebied aan met grillige waterlopen en soms extreem hoge waterstanden. Het ontginnen van het gebied vond plaats door middel van het verwijderen van struiken en bomen, het graven van sloten en greppels op regelmatige afstanden en het egaliseren van het terrein. Begonnen werd aan de oever van een waterloop, zoals de Amstel. Steeds werd er aan de achterzijde een stukje land aan het bezit toegevoegd. De ontginning van deze streek was dan ook een proces dat eeuwen duurde. De gegraven sloten voerden het overtollige water af op de nabije waterloop.

 Met het in cultuur brengen van het landschap was het treffen van waterstaatkundige voorzieningen ook een noodzaak. Geleidelijk legde men kaden langs de rivieroevers die in de loop van de tijd uitgroeiden tot dijken. Die kaden en dijken kregen ook een verkeersfunctie. In 1525 kwam het Hoogheemraadschap van Amstelland tot stand. Dit waterschap had vooral tot taak een ring van dijken, dammen en sluizen rondom een flink gebied te controleren, teneinde te voorkomen dat er nog langer ‘vreemd’ water Amstelland binnenstroomde. In de loop der tijd was dit echter niet voldoende. De voortgaande krimp van de venige weidegrond bemoeilijkte in toenemende mate de lozing op de boezemwateren, zoals de Amstel. In de loop van de 16de en 17de eeuw werd het gebruik van watermolens daarom steeds algemener. In de 17de eeuw werden waterschappen in het leven geroepen, bestaande uit een of meerdere polders, belast met de zorg voor de waterhuishouding in het waterschapsgbied.
De Bovenkerkerpolder veranderde in de loop van de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw in een waterplas door vervening en de Legmeer, waarvan de Poel een uitloper is, werd ook steeds groter.

Rondom het jaar 1300 is er voor het eerst sprake van Nieuwer-Amstel (tot 1964 heette Amstelveen Nieuwer-Amstel)en daaruit kunnen we afleiden dat er voldoende mensen woonden om er een afzonderlijk rechtsgebied van te maken met een eigen overheidsgezag. En waar mensen een woonplek hadden gevonden werd ook een kerkje gesticht. Waar de eerste kapel – een filiaal van de Urbanuskerk te Ouderkerk – werd gebouwd is niet helemaal zeker, maar vast staat wel dat de plek waar wij nu de Dorpskerk vinden heel oude papieren heeft. Telkens is er aan gebouwd en gesloopt en werd de kerk vergroot en verfraaid, met als eindresultaat het huidige godshuis.

In het begin was iedereen jager of visser van beroep, later kwamen daar beroepen bij als turfsteker, veehouder en overige agrarische beroepen. In het noorden van de gemeente waren meer stedelijk georiënteerde arbeiders gevestigd.
Langs de doorgaande weg tussen Amsterdam en Leiden, op de plaats waar de kerk stond, kwamen een paar cafeetjes waar kleumende reizigers zich konden warmen en paarden gevoederd en gedrenkt werden. Voor een (hoef)smid en een tuig/zadelmakerij was er ook al gauw emplooi en geleidelijk ontstond er rondom de tegenwoordige dorpskern ook een boerenstand. Daarna ging het bijna als vanzelf, maar wel heel geleidelijk Een bakker en een slachter openden hun deuren en zo verschenen er meer ondernemende lieden die hier hun brood wilden verdienen. Velen hadden overigens een dubbel beroep; een cafeetje kon overdag door de vrouw beheerd worden en een boer was vaak ook jager of visser. De grootscheepse turfwinning in Nieuwer-Amstel bracht geen welvaart – zelfs niet tijdelijk – want de exploitanten woonden meestal elders. Na 1770 werden verschillende waterplassen drooggelegd en dat gaf het Oude Dorp enkele impulsen. Er werden boerderijen en molens gebouwd en er vestigden zich mensen die zich voor verschillende behoeften op Amstelveen oriënteerden. Dat had een veelzijdiger middenstand tot gevolg: de korenmolenaar, de kuiper, de wagenmaker, de chirurgijn, de grutter en anderen kwamen er bij. Men kon ze allemaal vinden in het achttiende en negentiende eeuwse Amstelveen.
Vanaf omstreeks1600 stond de rechtkamer, later het rechthuis, tegenover de kerk. Daar woonde de schout. Op het dorpsplein stond lange tijd een galg als dreigend teken voor iedereen die verkeerd wilde. Naast de kerk stond het schooltje en zo kunnen we langzamerhand van een bescheiden dorpskern spreken. Amstelveen kon niet meer over het hoofd gezien worden!

Over Amstelveen in de twintigste eeuw valt veel, heel veel, te schrijven want daarover is het nodige bekend. Kortheidshalve wordt volstaan met een paar steekwoorden: de spoorlijn, autobusdiensten, Schiphol, het Wandelpark (nu Broersepark), de komst van de forenzen, de provinciale weg (nu de A9), het gemeentehuis aan de Poel, het Amsterdamse Bos.
De gemeente heeft na 1930 een snelle ontwikkeling ondergaan, mede als gevolg van de nabijheid van Schiphol en Amsterdam.