Over ons

Bestuur

Het bestuur van de VHA bestaat uit:

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Dhr. W.J. Groeneweg, penningmeester
Mw. A.M.  Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen
Dhr. F.P. Paris, bestuurslid algemeen

 

ANBI informatie

Sinds 21 oktober 2008 is de VHA een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 1 januari 2012 een Culturele ANBI. Dat heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor u, als mogelijke donateur.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN van de VHA: NL8148.88.525

De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de link 'jaarstukken' in het linker menu.

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

 

Privacybeleid

De VHA heeft privacybeleid geformuleerd waarin vermeld is hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. U vindt het privacybeleid hier.


Schenkingen en legaten

Wanneer u de VHA tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor onder voorwaarden enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.
Wie aan de VHA een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke donatie. Een periodieke donatie is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker. Indien deze in tenminste vijf jaarlijkse en gelijke termijnen wordt gedaan, is deze fiscaal geheel aftrekbaar is van de inkomstenbelasting van de schenker, zonder drempel. Dit dient dan wel in een onderlinge schriftelijke overeenkomst vastgelegd te worden. Tussenkomst van een notaris is hierbij niet nodig.
Bij testament kan de erflater de VHA voor het geheel of voor een deel van de nalatenschap tot erfgenaam benoemen of de VHA een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd. Over legaten en erfenissen is de VHA geen erfbelasting verschuldigd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele ANBI's goedgekeurd.  Dit betekent dat particuliere donateurs een kwart meer mogen aftrekken dan hun daadwerkelijke gift (over een bedrag van maximaal € 5.000). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier opgenomen in de Geefwet.

Voor ondernemers met een BV gelden andere fiscale regels met betrekking tot doneren en nalaten aan een culturele ANBI, zoals de VHA.

Wij adviseren u graag met nadere informatie, zowel als particulier als ondernemer. Neemt u bij vragen gerust contact met ons op!

 

 

 

Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van de VHA, zoals vermeld in artikel 3, lid I van de Statuten, zijn:


a. de belangstelling voor de lokale geschiedenis van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) te stimuleren;
b. de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen;
c. de resultaten van studie en onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken;
d. de bronnen voor de lokale geschiedenis van Amstelveen te inventariseren en eventueel door aankoop of anderszins te verwerven;
e. het in eigendom en/of bruikleen verwerven van artefacten, die de geschiedenis van Amstelveen betreffen of raken;
f. een trefpunt te zijn van belangstellenden in de geschiedenis van Amstelveen, teneinde elkaar tot wederzijdse steun te zijn en informatie uit te wisselen;
g. het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren met name door monumentenzorg; en
h. een standpunt te formuleren en uit te dragen inzake toekomstig archeologisch onderzoek.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2021 - 2024 is de basis voor de activiteiten van de vereniging. De doelstellingen van de VHA zijn hiervoor het uitgangspunt.
Het beleidsplan van de redactie is een onderdeel van het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan 2021 - 2024 en de bijlage 'collectiebeleid en collectievorming downloaden (pdf-document).

Beleidsplan VHA 2021 - 2024

 

 

Adres en openingstijden

Adresgegevens

Vereniging Historisch Amstelveen
Orion 19A
1188 BZ Amstelveen
020-6416824
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Openingstijden verenigingscentrum:
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur (met uitzondering van tussen Kerst en Nieuwjaar en in de maanden juli en augustus)

 

Kleur je eigen gravure

Kleur je eigen Amstelveense gravure

Heel vroeger waren er nog geen foto's. Om een plaatje in een boek te zetten, werden gravures gemaakt.
Hiervoor werd een tekening op een koperen plaat gekrast. De plaat werd afgedrukt en zo kreeg je een gravure.
Van één plaat kon je meerdere afdrukken of gravures maken.
Soms werden de gravures met de hand gekleurd.

Je kunt nu zelf een Amstelveense gravure inkleuren, zoals jij dat wilt.
Deze gravure laat zien hoe de kerk in het Oude Dorp van Amstelveen er in de 17de eeuw uitzag. Als je klikt op de link onder het plaatje, kun je de gravure downloaden, uitprinten en kleuren.
Maak er iets moois van!

 

 

 

 

 

 

 

 


Gravure 17de eeuw Dorpskerk