Duik in het verleden tijdens de Week van de Ontmoeting

Heeft u belangstelling in de geschiedenis én wilt u mensen ontmoeten met dezelfde interesse? De Vereniging Historisch Amstelveen doet mee aan de Week van de Ontmoeting. Donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober staat Amstelveen in het teken van ‘de Ontmoeting’. In deze ruime week kan deel worden genomen aan diverse activiteiten. U kunt op zaterdag 1 oktober bij de VHA terecht vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur. De VHA houdt dan een open dag, waar u onder het genot van een kopje koffie kunt praten over de geschiedenis van Amstelveen en informatie kunt krijgen over de activiteiten van de vereniging. Er is een doorlopende fotopresentatie van oude foto’s van Amstelveen en om 14.00 wordt een presentatie gegeven over de geschiedenis van Amstelveen. Ook kunt u snuffelen tussen tweedehands boeken over geschiedenis op de historische boekenmarkt.

Datum: 1 oktober 2022
Tijdstip: van 10.30 uur tot 15.00
14.00: presentatie over de geschiedenis van Amstelveen
Locatie: Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen
www.historischamstelveen.nl

 

Lezing boeren op de buitenplaats

Op 19 oktober a.s. geeft Gerrit van Oosterom een lezing over zijn boek 'Boeren op de buitenplaatsen'. De lezing start om 20.00 uur in Orion 19A in Amstelveen. De toegang bedraagt € 2,50. Voor leden van de Vereniging Historisch Amstelveen is de lezing gratis toegankelijk.

In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland. Waarom was dat en welke rol speelden die boerderijen en de pachtboeren die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite? In Boeren op de buitenplaats wordt deze onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.

Gerrit van Oosterom bestudeerde ruim honderdvijftig buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen.

Open monumentendagen in de bibliotheek

Op 10 september 2022 zijn tussen 11.00 uur en 16.00 uur vrijwilligers van de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) en van de AWN (de vereniging van vrijwilligers in de archeologie), afdeling Amsterdam en omstreken aanwezig in de bibliotheek aan het Stadsplein in Amstelveen. De hele dag kunnen bezoekers informatie krijgen over de activiteiten van VHA en AWN.

Er is een doorlopende fotopresentatie en er kunnen publicaties over de geschiedenis van Amstelveen worden gekocht.

Jeugdige bezoekers kunnen terecht bij de kindertafel om kennis te maken met archeologie en geschiedenis.

 

Daarnaast zijn er op twee tijdstippen lezingen:

12.00 uur: lezing over de opgravingen op de plek van de bekende uitspanning (herberg) ’t Kalfje. Deze herberg lag aan de Amstel bij de Kalfjeslaan en is eind 1966/begin 1967 gesloopt. In de jaren negentig van de 20ste eeuw is hier gegraven en zijn onder andere de restanten van ’t Kalfje onderzocht. In de presentatie wordt aandacht besteed aan de bouwhistorie en aan de resultaten van de opgravingen.

15.00 uur: algemene lezing over de geschiedenis van Amstelveen, waarin u via foto's kennis kunt nemen van het Amstelveen van vroeger.