Lezing De Brittenburg door Tom Buitendorp

De lezing over De Brittenburg is vanwege het Coronavirus tot nader te bepalen datum uitgesteld.

Datum nader te bepalen.

Tom Buijtendorp presenteert de resultaten van zijn onderzoek naar de Brittenburg, de geheimzinnige ruïne die eeuwen geleden herhaaldelijk op het strand bij Katwijk is gezien. Het mysterie leek onoplosbaar, maar de spreker verzamelde veel nieuw materiaal met opmerkelijke inzichten waarover hij een boek schreef. Tijdens deze presentatie neemt hij het publiek mee op zijn speurtocht. Het is een avontuur zoals avonturen behoren te zijn. Er verschijnen raadselachtige afbeeldingen, en eeuwenoude kaarten onthullen als een schatkaart met een kruis en in ‘passen vanaf de kerktoren’ waar de Brittenburg in zee verdween.

Lees meer: Lezing De Brittenburg door Tom Buitendorp

Materiaal gezocht bezetting en bevrijding Amstelveen

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen en Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter.
De VHA was van plan hieraan aandacht te besteden door een tentoonstelling te organiseren over Amstelveen tijdens de bezetting en de bevrijding. Het coronavirus gooide helaas roet in het eten. De voorbereidingen voor de tentoonstelling gaan door. Wij hopen later dit jaar alsnog deze tentoonstelling te kunnen houden, of anders volgend jaar ter gelegenheid van 4 en 5 mei.
We zoeken nog materiaal voor de tentoonstelling. Denk aan foto's, documenten, kranten, voorwerpen, die te maken hebben met Amstelveen tijdens de bezetting en de bevrijding. Heeft u nog iets op zolder liggen? Of heeft u nog een oud fotoalbum met foto's van Amstelveen in oorlogstijd of tijdens de bevrijdingsfeesten? Wit u dit in bruikleen geven voor de tentoonstelling of beschikbaar stellen voor publicatie, dan kunt u dan kunt u contact opnemen met de VHA: (mailadres: verhistoraveen @hetnet.nl).

Inspraak nieuwbouw bij Heillige Geestkerk

Eind 2019 vond het inspraaktraject plaats voor de bouw van woningen bij de Heilige Geestkerk. Het plan is om direct naast het kerkgebouw, op de locatie van de dagkerk en de pastorie appartementen te bouwen. De kerk zelf, de doopkapel en de klokkentoren kunnen in dit plan behouden blijven.

Reactie op het bouwplan
Op dit plan zijn vele reacties ingediend door omwonenden. De VHA heeft ook gereageerd omdat wij het jammer zouden vinden als de dagkerk zou verdwijnen.

Lees meer: Inspraak nieuwbouw bij Heillige Geestkerk

Raad van State stelt eindoordeel uit, Jagershuis blijft voorlopig rijksmonument”

Op 15 januari 2020 heeft de Raad van State (RvS) een tussenuitspraak gedaan in de zaak waarbij de Rijksmonumentale status van ‘t Jagershuis in het geding is.

Waar ging het ook alweer om?

Na het faillissement van de uitbater van ‘t Jagershuis aan de Amstelzijde werd het pand door Aemstel Monuments, die het pand in 2008 had aangekocht, niet meer verhuurd. Met medewerking van de gemeente Amstelveen werd geprobeerd ‘t Jagershuis van de lijst van Rijksmonumenten af te halen om zodoende de mogelijkheid te krijgen voor sloop en nieuwbouw. De Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) gaf hieraan gehoor en voerde het pand van de monumentenlijst af. Vervolgens ging de Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) hiertegen in bezwaar en beroep. De VHA werd in beroep  door de rechtbank in het gelijk gesteld, waarop ’t Jagershuis een Rijksmonument bleef.
De projectontwikkelaar (Aemstel Monuments) ging hiertegen in Hoger Beroep bij de Raad van State. De zitting vond in de zomer van 2019 plaats en na vele malen van uitstel is er nu een tussenuitspraak gekomen, de definitieve uitspraak zal later komen.

Waarom dit uitstel?

De RvS is van oordeel dat de RCE opnieuw moet oordelen en besluiten over het al dan niet schrappen van ’t Jagershuis als Rijksmonument. De RCE krijgt hiervoor 16 weken de tijd (vanaf 15 januari 2020). Vervolgens krijgt de VHA de gelegenheid om schriftelijk op dit besluit te reageren en daarna zal de RvS een definitief oordeel vellen.

De VHA blijft van mening dat 't Jagershuis ook in de huidige vorm een toekomst als horecagelegenheid kan hebben. Er zijn tegenwoordig voldoende mogelijkheden tot hergebruik van monumenten. Hergebruik zou betekenen dat dit  monumentale en historische pand voor Amstelveen behouden kan blijven en dat het beschermd dorpsgezicht van de Amstelzijde niet wordt aangetast door nieuwbouw.