Historische Cahiers

 

De Vereniging Historisch Amstelveen geeft een serie historische cahiers uit. Tot op heden zijn hierin de volgende titels verschenen.

Lees meer: Historische Cahiers

Lidmaatschappen

Lidmaatschappen en contributie
Er zijn twee soorten lidmaatschappen:
1. Persoonlijk lidmaatschap € 25
2. Gezinslidmaatschap € 30


Voor ieder lidmaatschap krijgt u vier keer per jaar het tijdschrift Amstel Mare toegezonden en de nieuwsbrieven van de vereniging.
Bovendien hebt u, indien van toepassing, recht op ledenkorting op onze publicaties.

Lid worden van de vereniging kan door aanmelding bij de ledenadministratie (Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen) of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wacht met betalen totdat u een acceptgiro hebt gekregen.
 
Cadeaulidmaatschap 
Indien u een origineel cadeau zoekt, is een cadeaulidmaatschap van de Vereniging Historisch Amstelveen misschien een idee.
U kunt iemand voor € 25 een jaar lang lid maken van de VHA. Hiervoor kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk: Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen

Amstel Mare

Amstel Mare is het tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen. Hierin worden allerlei kortere artikelen over de geschiedenis van Amstelveen gepubliceerd. Amstel Mare bestaat sinds 1990 en verschijnt vier keer per jaar. De redactie streeft ernaar een veelzijdig aanbod van artikelen in iedere uitgave op te nemen. Inmiddels zijn er ook enkele themanummers van Amstel Mare uitgegeven. Iedere gewone Amstel Mare omvat 32 pagina's, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor advertenties. Amstel Mare wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging.

 

Hieronder is beknopt de inhoud weergegeven van de meest recente uitgave van Amstel Mare. Via de link naar het register van Amstel Mare onderaan deze pagina kunt u het register van de oudere nummers raadplegen.

 

 

Inhoud meest recente nummer

In nummer 122 (oktober 2021) van Amstel Mare treft u de volgende artikelen aan:

  • Ineke Kok/Theo van der Meer, Amsterdams/Amstelveens Latijns Parochie Koor (LPK) Cantemus Dominum
  • Wim Groeneweg, Het bombardement op de Charlotte van Montpensierlaan: 24 februari 1945 (deel 2)
  • Ada de Kleijn-Schaefers en Corrie Swennen-huis-Brockhoff, Tuinen aan de Amstel (reactie op Amstel Mare 120-2021)
  • Peter van Schaik, Amstelveense oorlogsherinneringen
  • Paul Paris, De Bovenlanden, van organisch naar functioneel
  • Peter van Schaik, Dominee Jelle van Kuiken
  • Guus Lindeman, Droge voeten in vroeger Amstelland
  • Maureen van Munster, Amstelveen en de Koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid

 
Register Amstel Mare
In dit register zijn alle artikelen die in Amstel Mare zijn verschenen chronologisch opgenomen (op jaar van verschijning). Klik op het kopje 'Register Amstel Mare' om het register te openen. Het register is in pdf-formaat en heeft een zoekfunctie. (Door na het downloaden van het register te klikken met de rechtermuisknop kunt u het zoekscherm tonen)

Over ons

Bestuur

Het bestuur van de VHA bestaat uit:

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Dhr. L. Barlag, penningmeester
Dhr. W.J. Groeneweg, bestuurslid algemeen
Mw. A.M.  Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen
Dhr. F.P. Paris, bestuurslid algemeen

 

ANBI informatie

Sinds enige tijd is de VHA een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor mogelijke donateurs.

Fiscaal nummer VHA: Fiscaalnummer is  NL8148.88.525
De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de link 'jaarstukken' in het linker menu.

Het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Privacybeleid

De VHA heeft privacybeleid geformuleerd waarin vermeld is hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. U vindt het privacybeleid hier.


Schenkingen en legaten

Wanneer u de VHA tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.
Wie aan de VHA een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel aftrekbaar is van de inkomsten van de schenker.
Bij testament kan de erflater de VHA voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of de VHA een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele Anbi's goedgekeurd.  Dit betekent dat gevers een kwart meer mogen aftrekken (over een bedrag van maximaal € 5.000, tot en met 2017). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier opgenomen in de Geefwet.