Amstel Mare

Amstel Mare is het tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen. Hierin worden allerlei kortere artikelen over de geschiedenis van Amstelveen gepubliceerd. Amstel Mare bestaat sinds 1990 en verschijnt vier keer per jaar. De redactie streeft ernaar een veelzijdig aanbod van artikelen in iedere uitgave op te nemen. Inmiddels zijn er ook enkele themanummers van Amstel Mare uitgegeven. Iedere gewone Amstel Mare omvat 32 pagina's, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor advertenties. Amstel Mare wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging.

 

Hieronder is beknopt de inhoud weergegeven van de meest recente uitgave van Amstel Mare. Via de link naar het register van Amstel Mare onderaan deze pagina kunt u het register van de oudere nummers raadplegen.

 

 

Inhoud meest recente nummer

In het decembernummer van 2018 van Amstel Mare (jaargang 29, nummer 111) zijn de volgende artikelen opgenomen: 

  • Hein Koningen: Zout op het veen, heemparken in droge, hete zomers
  • De vier seizoenen in Amstelveen: winter
  • Gerda van der Mije-Rudolphus en Maureen van Munster: Altijd op zoek naar iets nieuws, 65 jaar Sportschool Buenting
  • Peter van Schaik: Nieuwer-Amstel en de Eerste Wereldoorlog
  • Peter van Schaik: De Rabobank jubileert, een recensie 

 
Register Amstel Mare
In dit register zijn alle artikelen die in Amstel Mare zijn verschenen chronologisch opgenomen (op jaar van verschijning). Klik op het kopje 'Register Amstel Mare' om het register te openen. Het register is in pdf-formaat en heeft een zoekfunctie. (Door te klikken met de rechtermuisknop kunt u het zoekscherm tonen)

Over ons

Bestuur

Het bestuur van de VHA bestaat uit:

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Dhr. L. Barlag, penningmeester
Mw. E.A.M. Barlag - de Wit, bestuurslid algemeen
Dhr. W.J. Groeneweg, bestuurslid algemeen
Mw. A.M.  Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen

 

ANBI informatie

Sinds enige tijd is de VHA een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor mogelijke donateurs.

Fiscaal nummer VHA: Fiscaalnummer is  NL8148.88.525
De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de link 'jaarstukken' in het linker menu.

Privacybeleid

De VHA heeft privacybeleid geformuleerd waarin vermeld is hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. U vindt het privacybeleid hier.


Schenkingen en legaten

Wanneer u de VHA tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.
Wie aan de VHA een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel aftrekbaar is van de inkomsten van de schenker.
Bij testament kan de erflater de VHA voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of de VHA een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele Anbi's goedgekeurd.  Dit betekent dat gevers een kwart meer mogen aftrekken (over een bedrag van maximaal € 5.000, tot en met 2017). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier opgenomen in de Geefwet.

 

 

Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van de VHA, zoals vermeld in artikel 3, lid I van de Statuten, zijn:


a. de belangstelling voor de lokale geschiedenis van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) te stimuleren;
b. de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen;
c. de resultaten van studie en onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken;
d. de bronnen voor de lokale geschiedenis van Amstelveen te inventariseren en eventueel door aankoop of anderszins te verwerven;
e. het in eigendom en/of bruikleen verwerven van artefacten, die de geschiedenis van Amstelveen betreffen of raken;
f. een trefpunt te zijn van belangstellenden in de geschiedenis van Amstelveen, teneinde elkaar tot wederzijdse steun te zijn en informatie uit te wisselen;
g. het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren met name door monumentenzorg; en
h. een standpunt te formuleren en uit te dragen inzake toekomstig archeologisch onderzoek.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017 - 2020 is de basis voor de activiteiten van de vereniging. De doelstellingen van de VHA zijn hiervoor het uitgangspunt.
Dit beleidsplan is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2017. Het beleidsplan van de redactie is een onderdeel van het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan 2013 - 2017 en de bijlage 'collectiebeleid en collectievorming downloaden (pdf-document).

Beleidsplan VHÄ 2017 - 2020

 

 

Adres en openingstijden

Adresgegevens

Vereniging Historisch Amstelveen
Orion 19A
1188 BZ Amstelveen
020-6416824
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 
Openingstijden verenigingscentrum:
Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur (met uitzondering van tussen Kerst en Nieuwjaar en in de maanden juli en augustus)

Gesloten:

20 april 2019 (dag voor Pasen)
27 april 2019 (Koningsdag)
28 december 2019 (tussen Kerst en Nieuwjaar)