Lidmaatschappen

Lidmaatschappen en contributie
Er zijn drie typen lidmaatschappen:
1. Persoonlijk lidmaatschap € 20
2. Gezinslidmaatschap € 25
3. Jeugdlidmaatschap (jongeren tot en met 17 jaar) € 7


Voor ieder lidmaatschap krijgt u vier keer per jaar het tijdschrift Amstel Mare toegezonden en de nieuwsbrieven van de vereniging.
Bovendien hebt u, indien van toepassing, recht op ledenkorting op onze publicaties.

Lid worden van de vereniging kan door aanmelding bij de ledenadministratie (Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen) of via de mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wacht met betalen totdat u een acceptgiro hebt gekregen.
 
Cadeaulidmaatschap 
Indien u een origineel cadeau zoekt, is een cadeaulidmaatschap van de Vereniging Historisch Amstelveen misschien een idee.
U kunt iemand voor € 20 een jaar lang lid maken van de VHA. Hiervoor kunt u een email sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of schriftelijk: Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen

Amstel Mare

Amstel Mare is het tijdschrift van de Vereniging Historisch Amstelveen. Hierin worden allerlei kortere artikelen over de geschiedenis van Amstelveen gepubliceerd. Amstel Mare bestaat sinds 1990 en verschijnt vier keer per jaar. De redactie streeft ernaar een veelzijdig aanbod van artikelen in iedere uitgave op te nemen. Inmiddels zijn er ook enkele themanummers van Amstel Mare uitgegeven. Iedere gewone Amstel Mare omvat 32 pagina's, waarbij ook ruimte is gereserveerd voor advertenties. Amstel Mare wordt gratis toegezonden aan de leden van de vereniging.

 

Hieronder is beknopt de inhoud weergegeven van de meest recente uitgave van Amstel Mare. Via de link naar het register van Amstel Mare onderaan deze pagina kunt u het register van de oudere nummers raadplegen.

 

 

Inhoud meest recente nummer

In het septembernummer van 2018 van Amstel Mare (jaargang 29, nummer 110) zijn de volgende artikelen opgenomen:

  • Gerda van der Mije-Rudolphus en Maureen van Munster, Amstelveense hongerwinterkinderen
  • De vier seizoenen in Amstelveen: herfst
  • Jan-Jaap Mellegers, Rijwielhandel en fietsreparatie Zegwaard in de Dorpsstraat na 81 jaar gesloten
  • Maureen van Munster, 't Jagershuis blijft een rijksmonument
  • Susan, Hein en Peter Compier, 150 jaar H.P. Compier & Zn.
  • Maureen van Munster, garage Zenith

 

 
Register Amstel Mare
In dit register zijn alle artikelen die in Amstel Mare zijn verschenen chronologisch opgenomen (op jaar van verschijning). Klik op het kopje 'Register Amstel Mare' om het register te openen. Het register is in pdf-formaat en heeft een zoekfunctie. (Door te klikken met de rechtermuisknop kunt u het zoekscherm tonen)

Over ons

Bestuur

Het bestuur van de VHA bestaat uit:

Mw. A.M. Brouwer - v.d. Wetering, voorzitter
Mw. M.D.M. van Munster, secretaris
Dhr. L. Barlag, penningmeester
Mw. E.A.M. Barlag - de Wit, bestuurslid algemeen
Dhr. W.J. Groeneweg, bestuurslid algemeen
Mw. A.M.  Bulk- Bunschoten, bestuurslid algemeen
Dhr. J.A. Mellegers, bestuurslid algemeen

 

ANBI informatie

Sinds enige tijd is de VHA een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat heeft fiscale voordelen, zowel voor de vereniging als voor mogelijke donateurs.

Fiscaal nummer VHA: Fiscaalnummer is  NL8148.88.525
De jaarstukken (begroting, balans, staat van baten en lasten, jaarverslag) treft u aan onder de link 'jaarstukken' in het linker menu.

Privacybeleid

De VHA heeft privacybeleid geformuleerd waarin vermeld is hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan. U vindt het privacybeleid hier.


Schenkingen en legaten

Wanneer u de VHA tijdens uw leven of bij testament wilt gedenken, bestaan hiervoor enkele voor u fiscaal interessante mogelijkheden.
Wie aan de VHA een gift doet, kan dit doen in de vorm van een eenmalige schenking of in de vorm van een periodieke uitkering. Deze periodieke uitkering is doorgaans de meest aantrekkelijke voor de schenker, als deze in tenminste vijf termijnen wordt gedaan, geheel aftrekbaar is van de inkomsten van de schenker.
Bij testament kan de erflater de VHA voor het geheel of voor een deel tot erfgenaam benoemen of de VHA een legaat in geld nalaten. Dit dient door een notaris te worden vastgelegd.
De Europese Commissie heeft op 20 maart 2013 het tijdelijke extra fiscale voordeel van 25% voor giften van particulieren aan culturele Anbi's goedgekeurd.  Dit betekent dat gevers een kwart meer mogen aftrekken (over een bedrag van maximaal € 5.000, tot en met 2017). Met ingang van 1 januari 2012 is deze multiplier opgenomen in de Geefwet.

 

 

Doelstellingen

Doelstellingen

De doelstellingen van de VHA, zoals vermeld in artikel 3, lid I van de Statuten, zijn:


a. de belangstelling voor de lokale geschiedenis van Amstelveen (Nieuwer-Amstel) te stimuleren;
b. de plaatselijke geschiedenis te bestuderen en vast te leggen;
c. de resultaten van studie en onderzoek voor een groter publiek toegankelijk te maken;
d. de bronnen voor de lokale geschiedenis van Amstelveen te inventariseren en eventueel door aankoop of anderszins te verwerven;
e. het in eigendom en/of bruikleen verwerven van artefacten, die de geschiedenis van Amstelveen betreffen of raken;
f. een trefpunt te zijn van belangstellenden in de geschiedenis van Amstelveen, teneinde elkaar tot wederzijdse steun te zijn en informatie uit te wisselen;
g. het historisch aanzien van Amstelveen te bewaren met name door monumentenzorg; en
h. een standpunt te formuleren en uit te dragen inzake toekomstig archeologisch onderzoek.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2017 - 2020 is de basis voor de activiteiten van de vereniging. De doelstellingen van de VHA zijn hiervoor het uitgangspunt.
Dit beleidsplan is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 april 2017. Het beleidsplan van de redactie is een onderdeel van het beleidsplan.
U kunt het beleidsplan 2013 - 2017 en de bijlage 'collectiebeleid en collectievorming downloaden (pdf-document).

Beleidsplan VHÄ 2017 - 2020