Lezing Doggerland Luc Amkreutz en mogelijkheid tot determineren vondsten

Op zaterdag 10 december 2022 geeft Luc Amkreutz, conservator van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden bijzonder hoogleraar Public Archaeology bij de Faculteit Archeologie, Universiteit Leiden, een lezing over Doggerland. In 2021 hield het RMO een tentoonstelling over Doggerland, die door Luc was samengesteld.

Tijdstip: 11.00 – 12.00 uur
Locatie: Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen (verenigingscentrum Vereniging Historisch Amstelveen)
Organisatie: AWN (vereniging voor vrijwilligers in de archeologie, afdeling Amsterdam en omstreken)
Website: http://www.awn-archeologie.nl/afdeling/amsterdam/
Toegang: voor leden van de VHA en de AWN is de toegang gratis, van niet-leden wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Lees meer: Lezing Doggerland Luc Amkreutz en mogelijkheid tot determineren vondsten

Lezing opgraving bij Uitdam 22 oktober 2022

Lezing opgraving bij Uitdam 22 oktober 2022

Op 22 oktober 2022 organiseert de AWN, afdeling Amsterdam en omstreken een lezing, waarvoor ook belangstellenden worden uitgenodigd.

Peter Kranendonk, archeoloog bij Bureau Monumenten en Archeologie van Amsterdam en projectleider van de Noord/Zuidlijn vertelt dan over de opgraving bij Uitdam in 2020. Vanaf de late Middeleeuwen werd het grote Hollandse veenkussen, waarop Amsterdam ook ligt, op grote schaal ontgonnen. Door het graven van sloten, werden grote delen van het veen ontwaterd, met bruikbare gronden voor landbouw, veeteelt en wonen in het vooruitzicht. Keerzijde van deze ontginningen was echter een gestage bodemdaling, met juist weer vernatting tot gevolg. De lezing zal ingaan op de resten van een kleine landelijke nederzetting in het uiterste noordoosten van Amsterdam, en haar strijd tegen het water. De lezing start om 11.00 uur in het verenigingscentrum van de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A in Amstelveen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

Duik in het verleden tijdens de Week van de Ontmoeting

Heeft u belangstelling in de geschiedenis én wilt u mensen ontmoeten met dezelfde interesse? De Vereniging Historisch Amstelveen doet mee aan de Week van de Ontmoeting. Donderdag 27 september t/m zaterdag 6 oktober staat Amstelveen in het teken van ‘de Ontmoeting’. In deze ruime week kan deel worden genomen aan diverse activiteiten. U kunt op zaterdag 1 oktober bij de VHA terecht vanaf 10.30 uur tot 15.00 uur. De VHA houdt dan een open dag, waar u onder het genot van een kopje koffie kunt praten over de geschiedenis van Amstelveen en informatie kunt krijgen over de activiteiten van de vereniging. Er is een doorlopende fotopresentatie van oude foto’s van Amstelveen en om 14.00 wordt een presentatie gegeven over de geschiedenis van Amstelveen. Ook kunt u snuffelen tussen tweedehands boeken over geschiedenis op de historische boekenmarkt.

Datum: 1 oktober 2022
Tijdstip: van 10.30 uur tot 15.00
14.00: presentatie over de geschiedenis van Amstelveen
Locatie: Orion 19A, 1188 BZ Amstelveen
www.historischamstelveen.nl

 

Lezing boeren op de buitenplaats

Op 19 oktober a.s. geeft Gerrit van Oosterom een lezing over zijn boek 'Boeren op de buitenplaatsen'. De lezing start om 20.00 uur in Orion 19A in Amstelveen. De toegang bedraagt € 2,50. Voor leden van de Vereniging Historisch Amstelveen is de lezing gratis toegankelijk.

In de zeventiende en achttiende eeuw waren pachtboerderijen een vast onderdeel van de vele buitenplaatsen in het Amstelland. Waarom was dat en welke rol speelden die boerderijen en de pachtboeren die er woonden in het buitenleven van de Amsterdamse elite? In Boeren op de buitenplaats wordt deze onbekende agrarische geschiedenis van de Hollandse buitenplaats voor het eerst tot in detail gereconstrueerd en verklaard.

Gerrit van Oosterom bestudeerde ruim honderdvijftig buitenplaatsen, hun eigenaren, pachtboeren en landbezit. Naast economie besteedt hij veel aandacht aan de manier waarop die boerderijen ruimtelijk werden ingepast op de buitenplaats. Net zoals aan de sociale verhoudingen met hun pachtheren, de rol van vee binnen de buitenplaatscultuur en de ideologie achter deze unieke combinatie van nut en genoegen.