Lezing opgravingen Sobibor

Op 7 december 2019 geeft archeoloog Ivar Schutte een lezing over de opgravingen in het Nazi-vernietingskamp Sobibor in Polen. Ivar Schutte doet al jarenlang opgravingen naar kampen uit de Tweede Wereldoorlog.
De lezing wordt georganiseerd door de AWN, afdeling Amsterdam en omstreken en vindt plaats vanaf 11.00 uur in het onderkomen van de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A in Amstelveen. De toegang voor leden van de AWN en de Vereniging Historisch Amstelveen is gratis. Aan belangstellenden die geen lid zijn van de AWN en de VHA wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 2.

Vanaf 2007 is grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd in het Nazi-vernietigingskamp Sobibor in Polen. In dit kamp zijn in 1942/1943 ongeveer 200.000 mensen in gaskamers vermoord. Onder deze slachtoffers bevonden zich circa 34.000 Nederlanders. Om die reden participeert Nederland in de bouw van een herinneringscentrum, tezamen met Slowakije, Polen en Israël.
De opgravingen vinden plaats voorafgaand aan de bouw hiervan. Het kamp is nadat op 14 oktober 1943 een opstand en ontsnapping had plaatsgevonden, door de Nazi's afgebroken en de locatie gecamoufleerd door bosaanplant.

Het archeologisch onderzoek heeft echter grote delen van het kamp blootgelegd. Onder die gebouwen zijn de funderingen van de barakken waar de slachtoffers al hun spullen moesten inleveren, de gang waardoor ze naakt naar de gaskamers werden gedreven en de fundering van de gaskamers zelf. Bij de opgraving zijn tot nu toe ongeveer 100.000 voorwerpen aangetroffen, waar onder veel persoonlijke eigendommen. Namens Nederland maakt de Leidse archeoloog Ivar Schute deel uit van het opgravingsteam.