Lezingen over archeologie in Medel (Tiel)

De bijzondere archeologie uit Medel (Tiel), Wouter Roessingh & Henk van der Velde

Op 30 maart a.s. worden twee lezingen over archeologie in Medel gehouden. De lezingen zijn georganiseerd door de AWN, afdeling Amsterdam en omstreken in het verenigingscentrum van de VHA, Orion 19A in Amstelveen.

De lezingen starten om 10.30 uur en duren tot 12.15 uur.

 

 

De afgelopen paar jaar hebben grote opgravingen plaatsgevonden in Medel, een bedrijventerrein bij Tiel in de Betuwe. Hierbij zijn spectaculaire ontdekkingen gedaan waarmee de archeologen van vijf bedrijven nog steeds bezig zijn. In deze lezing wordt stil gestaan bij de eerste resultaten van al dat onderzoek. De sprekers lichten er twee thema’s uit: de bijzondere resten van wonen en begraven uit  de prehistorie en de bewoningsgeschiedenis in de Romeinse tijd. 

In de diepere ondergrond van Tiel-Medel zijn zeldzame vindplaatsen uit de vroege prehistorie gevonden. Honderdduizenden vondsten getuigen van bewoning en begraving vanaf het vroeg-neolithicum tot in de midden-bronstijd (tussen ca. 4300 en 1200 v.Chr.)  In deze lezing wordt vooral stilgestaan bij een bijzonder erf uit de vroege bronstijd (ca. 1900 v. Chr.). Bewoningsperioden uit deze periode zijn zeer schaars in Nederland en ons omringende landen, het is dan ook spectaculair dat we tijdens de opgraving een compleet huiserf met boerderij en bijgebouwen konden onderzoeken met veel vondsten. Vlakbij de boerderij werden twee grafheuvels uit de bronstijd gevonden. Deze begraafplaats was eeuwenlang in gebruik en vertoont een opmerkelijke variatie in grafvormen.

Wouter Roessingh geeft uitleg over de eerste resultaten van het onderzoek naar dit fascinerende cultuurlandschap uit de bronstijd.

Aan het begin van de Romeinse tijd vestigden zich nieuwe bewoners in Medel. Waar kwamen ze vandaan en wat lieten ze achter. Tijdens de opgravingen werden resten van een bijzonder grafveld gevonden maar kwamen ook rijke vondsten tevoorschijn zoals een stenen beeld van de god Jupiter. Is Medel een centrale plaats in de Betuwe, een stukje Rome aan de Linge? En, wat deden Germaanse krijgers er in de Laat Romeinse tijd?  Henk van der Velde zal dit gedeelte van de lezing verzorgen.