Lezing vroegste geschiedenis van Amsterdam

Op 15 december geeft prof. dr. Jerzy Gawronski, stadsarcheoloog van Amsterdam, een lezing over de vroegste geschiedenis van het ontstaan van Amsterdam belicht aan de hand van landschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen alsmede de archeologische opgravingen van de Noord/Zuid lijn.
Zie hieronder voor het volledige programma van deze dag.

Jaarafsluiting AWN- afdeling Amsterdam en omstreken, 15 december 2018

Plaats: Vereniging Historisch Amstelveen – Orion 19A BZ Amstelveen

09.45 uur inloop met koffie en thee
10.15 Welkom door de voorzitter Paul Hoogers met een terugblik op het afgelopen jaar.

11.00 – 12.30 lezing door Prof. Dr. Jerzy Gawronski , stadsarcheoloog van Amsterdam

Ontstaan uit een storm

De vroegste geschiedenis van het ontstaan van Amsterdam belicht aan de hand van landschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen alsmede de archeologische opgravingen van de Noord/Zuid lijn.

12.30 – 13.00 Lunch met koffie, thee, sapjes, mandarijnen en kerststol

13.00 – 13.45 lezing door Ton van Bommel

Opgraving boerderij de Croesen in Maarssen

In augustus van dit jaar kwamen AWN-ers in actie bij de opgraving van een afgebrande boerderij in Maarssen. De eigenaar had om dat archeologisch onderzoek gevraagd. Ondersteuning werd verleend door de archeologen Peter de Boer van de Omgevingsdienst Regio Utrecht en Alexander van de Bunt van het Landschap Erfgoed Utrecht. Tijdens de opgraving die een week duurde, werden onbekende muurrestanten en tegelvloeren bloot gelegd. Ook werd een afvalkelder uitgegraven die een groot aantal vondsten bevatte uit de 17e en 18e eeuw. De vondsten zijn vergelijkbaar met de beerput van Ons Lieve Heer op Solder in Amsterdam. Net als in Amsterdam zullen de vondsten uitgezocht en gelijmd worden door de Archeohotspot in het Castellum in De Meern.

13.45 – 14.30 lezing door Paul Hoogers

Een geslaagde publieksopgraving in het Katwijkse

In deze presentatie wordt aandacht besteed aan de publieksopgraving op de locatie Zanderij (gemeente Katwijk, Zuid-Holland).
De opgraving, die plaats vond in oktober 2018, had als doel om meer informatie te verkrijgen over een (mogelijk) cluster van 7e eeuwse boerderijen uit de Merovingische tijd. Belangrijk, omdat over deze periode in het westen van Nederland relatief weinig bekend is.
De opgraving stond onder leiding van de AWN-afdeling Rijnstreek. Dit betekent dat amateur-archeologen verantwoordelijk waren voor het veldwerk en op termijn zullen zorgen voor de uitwerking van de opgraving. Dit komt, als gevolg van de implementatie van het verdrag van Malta in 2007, niet meer zo vaak voor. In principe voeren conform Malta slechts professionele bedrijven opgravingen uit.
In de presentatie wordt ingegaan op de opgraving zelf en de (voorlopige) resultaten. Bovendien komt het huidige archeologische bestel ter sprake en wordt in het kort geschetst wat een “publieksopgraving” inhoudt.


Aansluitend Borrel en napraten.