Oorlogsdagboek van Albertine Schelfhout-van der Meulen

Nakomelingen van Albertine Schelfhout-van der Meulen hebben onlangs een dagboek uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog gevonden, een boek over Amstelveen in oorlogstijd.  Hierin schrijft Albertine nauwkeurig wat er allemaal in de straat, in de wijk, in Amstelveen en Amsterdam gebeurde, hoe moeilijk het was om aan eten, aan kleding, aan brandstof te komen, het bizar wrede optreden van de bezetter, alles gedetailleerd, Om het boek te realiseren is financiële steun nodig en iedereen kan helpen. Ga naar www.voordekunst.nl/projecten/7358 Wie doneert, krijgt het boek bij verschijnen gratis toegezonden.

Op de Bon, Oorlogsdagboek van Albertine Schelfhout – van der Meulen

In de oorlogsjaren woonde kunstschilder Lodewijk Schelfhout met zijn echtgenote Albertine Schelfhout – van der Meulen en kinderen in Amstelveen, Graaf Zeppelinlaan 10. Zij waren, zoals dat nu genoemd wordt, BN-ers – bekende Nederlanders

Albertine hield als radiomoeder van de KRO radiopraatjes ‘voor den rijperen jeugd’, gaf lezingen in het hele land, lezingen die later in boekvorm werden uitgegeven. Het boekje ‘Meisje luister eens’ is wel het bekendste. Daar werden in korte tijd 300.000 exemplaren van verkocht

Lodewijk was een moderne, vooruitstrevende kunstschilder, mede-oprichter van de Moderne Kunstkring, met ieder jaar wel een expositie in het Stedelijk Museum in Amsterdam, solo of in groep. Dat doet geen enkele kunstenaar hem meer na. Zowel Lodewijk als Albertine weigerden lid te worden van de Kultuurkamer waardoor Lodewijk op een zijspoor terecht kwam. Albertine werd verboden nog ooit voor de radio op te treden. Dat belette haar niet alom in het land lezingen te geven over opvoeding, moderne opvoeding. Met die lezingen en boeken wist ze in de jaren dertig talloze jongeren te bereiken met haar voor die tijd progressieve boodschap dat het hebben van erotische prikkels en fantasieën volstrekt normaal is. De radio was toen hét medium dat voor hen het meest toegankelijk was. Voor velen zullen haar ‘radiopraatjes’ en lezingen in de oorlogsjaren een bevrijding hebben betekend. De duizenden brieven die zij van hen kreeg, heeft ze in de oorlog allemaal verbrand om repercussies van de Duitse bezetter te voorkomen

In de afgelopen maanden zijn de kleinkinderen druk geweest met de voorbereiding van een boek over leven en werk van hun grootvader Lodewijk: “Lodewijk Schelfhout Nederlands eerste kubist”. En met de samenstelling van een expositie met zijn werk, nog tot eind mei te zien in het Singer Museum te Laren. Voor het eerst hebben ze daarom het hele familie-archief doorzocht en gelezen. En daarbij vonden ze, verstopt in de schoolagenda van jongste dochter Corrie, het oorlogsdagboek van hun oma Albertine, het verslag van een treinreis in 1941 dwars door Nederland, gedichten, brieven

Alles samen een boek, een boek over Amstelveen in oorlogstijd. Nauwkeurig heeft Albertine beschreven wat er allemaal in de straat, in de wijk, in Amstelveen en Amsterdam gebeurde, hoe moeilijk het was om aan eten, aan kleding, aan brandstof te komen, het bizar wrede optreden van de bezetter, alles gedetailleerd, tot de prijs van spinazie aan toe. De vreugde bij ieder Geallieerd succes en het diepe verdriet als Lodewijk door uitputting overlijdt en Albertine’s vader om het leven komt bij het bombardement op de Euterpestraat. Om het boek te realiseren is financiële steun nodig en iedereen kan helpen. Ga naar www.voordekunst.nl/projecten/7358 Wie doneert, krijgt het boek bij verschijnen gratis toegezonden