Behoud Heilige Geestkerk

De Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan in Amstelveen dreigt te verdwijnen. Dit gemeentelijke monument is gesloten voor de rooms-katholieke dienst en is verkocht aan een projectontwikkelaar, die op deze plek woningen wil bouwen. De Vereniging Historisch Amstelveen heeft het college van B&W van Amstelveen en de gemeenteraad een brief gestuurd om zich in te zetten om de kerk te behouden. Mogelijk kan de kerk een nieuwe bestemming krijgen, zoals met de H. Annakerk is gebeurd. Dit zou mede in het belang zijn van de sociale cohesie in de wijk Keizer Karelpark. 
De gemeenteraad heeft op 14 februari 2018 unaniem een motie aangenomen voor een inventarisatie van monumentale en cultuurhistorische gebouwen in de gemeente, om te voorkomen dat deze gebouwen ongemerkt worden gesloopt. Hiermee heeft de gemeenteraad raadsbrede steun gegeven om monumentale gebouwen voor Amstelveen te behouden. Dit betekent dat de gemeenteraad Amstelveense monumenten belangrijk vindt. Hopelijk geldt dit ook voor de Heilige Geestkerk. 

De historie van de Heilige Geestkerk is belangrijk voor de ontwikkeling van het naoorlogse Amstelveen. De kerk is gebouwd in een tijd dat de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog vastere vormen begon aan te nemen en Amstelveen een sterke groei doormaakte. In deze periode kwamen uit het hele land mensen naar Amstelveen, om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Een fors deel van de gemeente is toen tot stand gekomen en hiermee begon een nieuwe periode van de Amstelveense geschiedenis, die Amstelveen mede heeft gemaakt tot wat het nu is.
In die tijd werden veel kerken en scholen gerealiseerd om het groeiende aantal inwoners te kunnen bedienen. De meeste van deze kerken en scholen zijn inmiddels gesloopt.
De Heilige Geestkerk is een goed voorbeeld van een kerk die toen werd gebouwd, in een tijd dat de verzuiling nog een rol speelde. De kerk is tot stand gekomen via een inzamelingsactie onder parochianen, vooral bewoners van de wijk Keizer Karelpark. De kerk is dus door bewoners, voor bewoners gebouwd.
Alhoewel de kerk sober en doelmatig moest zijn, is de Heilige Geestkerk voorzien van een aantal details die de kerk bijzonder maken, zoals:
• het tegeltableau boven de ingang dat de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen (op Pinksterdag) toont, een ontwerp van de kunstenaar Huub Levigne;
• het raamwerk ‘Heilige Geest’ aan de voorzijde van de kerk, eveneens ontworpen door kunstenaar Huub Levigne; het bestaat uit twee gedeelten van elk tien smalle deelramen en toont een duif (het symbool van de Heilige Geest) in zijn vlucht;
• de ronde doopkapel aan de linker zijkant van de kerk, geheel opgetrokken in glas-in-lood;
• de glas-in-loodramen van de dagkapel aan de rechterzijde van de kerk; 
Niet voor niets is de kerk aangewezen als gemeentelijk monument. Al deze elementen zouden verloren gaan indien de kerk wordt gesloopt.