Algemene Ledenvergadering en lezing

Op 18 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering 2018 plaats. De agenda en de verslagen treft u aan via de menulink links op de pagina (jaarvergadering 2018).

De Algemene Ledenvergadering begint om 19.30 uur (Orion 19a in Amstelveen).

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering geeft de heer Jouke van der Werf, architectuurhistoricus, gebiedsadviseur Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam, een lezing over het ontstaan en de cultuurhistorische waarden van het Amsterdamse Bos.