Archeologische lezingen

 

Op 17 maart 2018 vinden in het verenigingscentrum aan Orion 19A in Amstelveen twee archeologische lezingen plaats.
Ben Naardin geeft een presentatie van zijn onderzoek naar de versierde keramische schijven en conische objecten uit de Late Bronstijd in West-Friesland.
Paul Hoogers geeft een lezing over conflictarcheologie.
Tijdstip: 10.35 tot 12.15 uur.
De lezingen zijn vrij toegankelijk voor leden van de Vereniging Historisch Amstelveen.

 

 

 

Archeologische lezingen
17 maart 2018
orion 19A Amstelveen
10.35-12.15 uur

1. Presentatie Ben Naardin
‘Onderzoek naar de versierde keramische schijven en conische objecten uit de Late Bronstijd in West-Friesland’

In de archeologie van de Bronstijd is West-Friesland een ware schatkamer.
Vanaf de jaren vijftig zijn er een groot aantal opgravingen uitgevoerd naar aanleiding van ruilverkavelingen, stadsuitbreidingen en infrastructuur.  In totaal is er in een periode van 60 jaar 100 hectare opgegraven die on
ze kennis van de bronstijd enorm hebben verrijkt en hun neerslag hebben gevonden in vele publicaties en dissertaties. Er zijn natuurlijk ook veel zaken die nog om opheldering vragen. Een daarvan is de functie van de versierde schijven en conische objecten die grote aantallen in vrijwel ieder opgraving opduiken, naar schatting meer dan 100! Ik ben natuurlijk niet de eerste die zich er over buigt maar hoop door alle informatie van al die objecten in een database onder te brengen, de daaruit naar boven komende verschillen te onderzoeken tot nieuwe inzichten te komen.

2. Presentatie Paul Hoogers: conflictarcheologie

De laatste decennia krijgt de conflictarcheologie in Nederland steeds meer aandacht. Daarbij vindt archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek naar resten van krijgshandelingen plaats.
Het is een vorm van onderzoek die niet gebonden is aan een bepaalde periode. Veldslagen en militaire bouwwerken vanaf de Romeinse tijd tot aan de laatste wereldoorlogen vallen onder deze tak van archeologisch onderzoek.
Binnen de Historische Vereniging De Proosdijlanden is er momenteel een werkgroep die zich verdiept in de luchtoorlog die tussen 1940 en 1945 werd uitgevochten boven het huidige gebied van de gemeente De Ronde Venen.
Paul Hoogers gaat daar in zijn presentatie dieper op in en zal aandacht besteden aan de crashes van meerdere Britse en Duitse vliegtuigen. In de presentatie komen niet alleen neergestorte vliegtuigen ter sprake, maar besteedt Paul eveneens aandacht aan de lotgevallen van de enkele bemanningsleden. Daarnaast kijkt Paul Hoogers terug op de luchtoorlog zoals die tussen 1940 en 1945 in West-Europa werd uitgevochten.