archeologische lezing Dwars door de Dijk

Op zaterdag 9 december 2017 vindt vanaf  13.00 tot ca. 14.30 uur een lezing plaats die is georganiseerd door de afdeling Amsterdam van Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie (AWN), met de titel "Dwars door de Dijk. De lezing wordt gehouden door Michiel Bartels, regio archeoloog van de stad Hoorn en omstreken.
De lezing vindt plaats in het verenigingscentrum van de Vereniging Historisch Amstelveen, Orion 19A -1188BZ Amstelveen.

Let op: in de nieuwsbrief van de VHA is deze lezing abusievelijk aangekondigd op 16 december. Dit is onjuist. 9 december is de juiste datum voor deze lezing.

"Dwars door de dijk"

Waterbeheersing en watererfgoed zijn de laatste jaren in de archeologie een actueel onderwerp. Door de opwarming van de aarde en de zeespiegelstijging krijgt ook Nederland, als laag land in de delta van de Rijn, te maken met de gevolgen. Versterking van de dijken, het aanleggen van extra gemalen, het creëren van ruimte voor binnenwater zijn de oplossingen om deze problematiek het hoofd te bieden.

Vanaf 2010 heeft Archeologie West-Friesland  samen het Hoogheemraadschap (HHNK) ingezet op het vooraf vastleggen van belangrijke elementen die verloren zouden kunnen gaan wanneer het werk aan de dijk begint.

Dit heeft de afgelopen jaren tot veel onderzoek geleid. Het zwaartepunt van het veldwerk lag in West-Friesland, waar maar liefst acht maal dwars door de zeedijk, de Westfriese Omringdijk is gegraven. Daarnaast zijn grafvelden, nederzettingen als Almersdorp,  sluizen en spuien gevonden. Ook heeft onderzoek in de Zeevang plaatsgevonden waar bij Lutjeschardam een laatmiddeleeuwse dijkbreuk werd aangetroffen en een dorpje dat op de dijkreparatie was gebouwd. Ook het oude onderzoek in de Wieringermeerpolder uit 1932-36 is opgepoetst om het landschap van voor de bedijking en het verlies aan de zee te kunnen reconstrueren. Op het eiland Texel in mei 2017 werd door de Waddenzeedijk gegraven, waarbij de verwachte wierdijk maar ook verdedigingswerken uit de Gouden eeuw op de dijk werden ontdekt. Samen met de Amsterdamse archeologen bereidt AWF zich nu voor op de dijkversterking Hoorn-Edam-Amsterdam. Het vooronderzoek op de land- en waterbodem is inmiddels uitgevoerd, met soms al sprekende resultaten. De Markermeerdijk zal vanaf komend jaar worden aangepakt, waarbij veel archeologische ontdekkingen worden verwacht.