lezing Erfgoed Amstelland

 

Op 18 september 2019 geeft Jaap Evert Abrahamse een lezing met de titel 'Erfgoed van Amstelland' over het landschap van Amstelland. Jaap Evert Abrahamse is architectuurhistoricus. Hij werkt als onderzoeker bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is auteur van de Atlas Amstelland, die verscheen in 2012.

Aanvangstijd is 20.00 uur. Locatie Orion 19A in Amstelveen

Lees meer: lezing Erfgoed Amstelland

24H Amstelveen

De VHA doet mee aan het festival '24H Amstelveen' op 25 mei. Op die dag zijn door heel Amstelveen diverse activiteiten.
Het festival viert tevens de 'verjaardag van Amstelveen'. Op deze dag wordt gevierd dat op 25 mei 1399 Koen van Oosterwijk de eerste ambachtsheer werd van Amstelveen.
Rondom de akte uit 1399 uit het Stadsarchief is het Stadsplein geheel gewijd aan de historie van Amstelveen.
In vier boxen worden thema's uit de historie belicht door voorwerpen en foto's. Ook zijn er die dag twee talkshows over de historie.

Meer informatie is te vinden via 24H Amstelveen.

Heilige Geestkerk behouden

De Heilige Geestkerk aan de Haagbeuklaan in Amstelveen blijft behouden als monument. De gemeente heeft de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de projectontwikkelaar die de kerk in eigendom heeft.
Hieruit is gekomen dat er een plan voor hergebruik van de kerk wordt ontwikkeld, waarbij de monumentale waarden intact blijven.
De VHA heeft zich ingezet voor het behoud van de kerk en is blij met het resultaat. Voor de zomervakantie vindt een inspraaktraject plaats over de toekomstige invulling van de kerk.

Jagershuis blijft Rijksmonument!

De rechter heeft besloten dat er geen reden is om het Jagershuis aan de Amstelzijde te schrappen als Rijksmonument en heeft het beroep van de VHA hiertegen gegrond verklaard.

De huidige eigenaar van het Jagershuis aan de Amstelzijde wil het pand slopen en op deze plek nieuwbouw aanbrengen. De eigenaar heeft daarom anderhalf jaar geleden een verzoek gedaan om het Jagershuis te schrappen als Rijksmonument.
Hiertegen is de VHA in bezwaar en vervolgens in beroep gegaan.
De nieuwbouw zou niet alleen dit markante pand doen verdwijnen, maar ook het beschermd dorpsgezicht van de Amstelzijde aantasten.
Met deze beslissing van de rechter wordt het moeilijker om het pand te slopen.