Algemene Ledenvergadering en lezing

Op 18 april a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering 2018 plaats. De agenda en de verslagen treft u aan via de menulink links op de pagina (jaarvergadering 2018).

De Algemene Ledenvergadering begint om 19.30 uur (Orion 19a in Amstelveen).

Na afloop van de Algemene Ledenvergadering geeft de heer Jouke van der Werf, architectuurhistoricus, gebiedsadviseur Monumenten en Archeologie gemeente Amsterdam, een lezing over het ontstaan en de cultuurhistorische waarden van het Amsterdamse Bos.

Behoud voormalige synagoge Randwijcklaan 13

De voormalige synagoge aan de Randwijcklaan 13 dreigde te verdwijnen. Op deze locatie was woningbouw gepland. De Vereniging Historisch Amstelveen (VHA) is van mening dat het houten gebouwtje van belang is voor de historie van Amstelveen. Dit pand is in 1932 naar een ontwerp van architect F.A. Warners gebouwd, een van de bekendste vertegenwoordigers van de Amsterdamse School, die ook diverse woningen in de wijk Randwijck ontwierp. Het gebouw heeft de kenmerken van de architectuur van de Amsterdamse School.

Lees meer: Behoud voormalige synagoge Randwijcklaan 13

Amstelveen in kaart

Nieuw cahier: Amstelveen in Kaart

In december 2016 is de nieuwste uitgave van de Vereniging Historisch Amstelveen verschenen, het cahier ‘Amstelveen in Kaart’.  De uitgave is nummer twaalf in de serie Historische Cahiers en is samengesteld door P. van Schaik en M. van Munster.
Amstelveen in Kaart geeft in meer dan dertig topografische kaarten de geschiedenis van Amstelveen weer.

Lees meer: Amstelveen in kaart

Les 'Uurtje Historisch Amstelveen'

De Vereniging Historisch Amstelveen verzorgt op de woensdag- en de vrijdagochtend de les “Uurtje historisch Amstelveen”. Om de jeugd te informeren omtrent de geschiedenis van de gemeente Amstelveen heeft het bestuur van de vereniging een lespakket samengesteld voor kinderen van groep 7 en groep 8 van de basisschool.

 

 

 

Lees meer: Les 'Uurtje Historisch Amstelveen'