Nieuwjaarsreceptie 2019

Op 5 januari 2019 vindt de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de VHA plaats.

Tijdstip: 15.00 uur tot 17.00 uur.

Locatie: Orion 19A in Amstelveen

Wij hopen u te kunnen begroeten op 5 januari a.s.

Lezing vroegste geschiedenis van Amsterdam

Op 15 december geeft prof. dr. Jerzy Gawronski, stadsarcheoloog van Amsterdam, een lezing over de vroegste geschiedenis van het ontstaan van Amsterdam belicht aan de hand van landschappelijke en natuurlijke ontwikkelingen alsmede de archeologische opgravingen van de Noord/Zuid lijn.
Zie hieronder voor het volledige programma van deze dag.

Lees meer: Lezing vroegste geschiedenis van Amsterdam

Jagershuis blijft Rijksmonument!

De rechter heeft besloten dat er geen reden is om het Jagershuis aan de Amstelzijde te schrappen als Rijksmonument en heeft het beroep van de VHA hiertegen gegrond verklaard.

De huidige eigenaar van het Jagershuis aan de Amstelzijde wil het pand slopen en op deze plek nieuwbouw aanbrengen. De eigenaar heeft daarom anderhalf jaar geleden een verzoek gedaan om het Jagershuis te schrappen als Rijksmonument.
Hiertegen is de VHA in bezwaar en vervolgens in beroep gegaan.
De nieuwbouw zou niet alleen dit markante pand doen verdwijnen, maar ook het beschermd dorpsgezicht van de Amstelzijde aantasten.
Met deze beslissing van de rechter wordt het moeilijker om het pand te slopen.

Behoud Amsterdamseweg 388 en 390

 

Wij hebben van enkele alerte inwoners van Amstelveen vernomen dat de panden Amsterdamseweg 388 (de voormalige Kwik Fit-garage) en het naastgelegen pand, Amsterdamseweg 390 (het voormalige pand van Vlieg hypotheken) in het bezit zijn van een projectontwikkelaar die op deze locatie nieuwbouw wil realiseren. Beide panden zijn weliswaar geen monument, maar zijn naar onze mening wel een belangrijk onderdeel van de historie van de gemeente. Daarom heeft de VHA het college van B&W en de gemeenteraad een brief gestuurd hierover.  

 Foto: Paul Paris 

Lees meer: Behoud Amsterdamseweg 388 en 390